Locatie, bereikbaarheid en parkeren

De 74e Vakantiecursus wordt in de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen georganiseerd in Zaal A.

U vindt deze zaal en de ruimte voor registratie, catering en netwerken op de 1e etage.


TU Delft
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Gebouw 23
Stevinweg 1
2628 CN Delft

TU Delft Campus en parkeren     
Als onderdeel van een bredere visie op mobiliteit en de bereikbaarheid van de campus, werkt de TU Delft aan parkeerregulering. Deze regulering zal gelden voor een groot deel van de campus: het parkeerterrein bij de faculteit Bouwkunde en het gebied tussen de Jaffalaan/ Rotterdamseweg/ Heertjeslaan/ Huismansingel/ Schoemakerstraat. Het nieuwe parkeerbeleid zal gelden per 1 september 2023.

Hier vindt u meer informatie over het parkeerbeleid van de TU Delft.

Uw Inrij-uitrij kaart gegevens:

Parkeer locatie:TU Delft Campus
Product:Inrij-uitrijkaart
Geldig op:12-1-2024

Aankomst

Wanneer u aankomt bij de inrit dient u de QR-code bij de inrijzuil aan te bieden. Uw QR-code zal worden gecontroleerd. Bij herkenning van uw QR-code zal de slagboom automatisch openen.


Vertrek

Wanneer u vertrekt kunt u direct naar de uitgang rijden. Bij herkenning van uw kenteken zal de slagboom automatisch open gaan. Mocht dit niet het geval zijn, biedt dan uw QR-code aan.


e-ticket

Download ticketBereikbaarheid
697 hits

Sponsors